Wie zijn wij


Turn2Move werkt met veel leiding in de turnlessen zodat de lessen op een veilige en didactische manier worden verzorgd. Om de kwaliteit te kunnen waarborgen wordt alle leiding die in de zaal staat opgeleid.

Niveau 1 junior assistent
Deze opleiding begint al vanaf 12 jaar. Toekomstig assistenten worden geselecteerd en starten met een niveau 1 opleiding. Ze leren hier de basiselementen van het lesgeven door middel van theorie en praktijk opdrachten tijdens de turnlessen. De opleiding wordt afgesloten met een theorie examen. De niveau 1 assistent mag dan lesgeven samen met een niveau 2 assistent. Zij staan altijd onder toezicht van een niveau 3 lesgever. 

Niveau 2 assistent
Vanaf 14 jaar kunnen de assistenten verder met een vervolg opleiding. Hierin wordt dieper ingegaan op didactiek en hoe moeilijkere turnelementen aangeleerd en begeleidt moeten worden. Deze assistenten mogen binnen de les zelfstandig een deelgroep begeleiden, maar staan nog steeds onder toezicht van een niveau 3 lesgever. 

Niveau 3 hoofdleiding
Vanaf 18 jaar kunnen assistenten eventueel verder met de niveau 3 opleiding. Dit is een tweejarige opleiding. Uiteraard met veel aandacht voor didactiek en methodiek gericht op de turnsport. De niveau 3 lesgever werkt in al onze lessen vanuit een jaarplanning. Aan de hand hiervan maakt de lesgever voor iedere les een lesvoorbereiding. Op deze manier komen alle elementen en toestellen aan bod en zit er een methodiek in de opbouw van de lessen. De assistenten geven hun les aan de hand van deze lesvoorbereidingen. 

Team Turn2Move